Nodokļi

Fiziskas personas

 • Gada ienākuma deklarācijas;
 • Saimnieciskās darbības veicēja deklarācija;
 • Deklarācijas par ienākumiem no kapitāla pieauguma (nekustamā īpašuma, akciju, finanšu instrumentu atsavināšana);
 • Papildus deklarāciju;
 • Valsts amatpersonu deklarācija;
 • Dažādu iesniegumu, izziņu un uzziņu pieprasījumi VID;
 • Sūdzību par VID amatpersonu lēmumiem (audita, datu atbilstības pārbaužu, administratīvo protokolu, utml.);
 • Klienta pārstāvība VID (nodokļu audita un cita veida pārbaužu laikā);
 • VID ģenerāldirektora lēmumu pārsūdzība;
 • Klientu pārstāvība Administratīvajās tiesās.

Juridiskas personas

 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) normu piemērošana;
 • Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) normu piemērošana;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) normu piemērošana;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) normu piemērošana;
 • Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) normu piemērošana;
 • Nodokļu risku pārbaude;
 • Nodokļu plānošana, optimizācija;
 • Dažādu iesniegumu, izziņu un uzziņu pieprasījumi VID;
 • Sūdzību par VID amatpersonu lēmumiem (audita, datu atbilstības pārbaužu, administratīvo protokolu, utml.);
 • Klienta pārstāvība VID (nodokļu audita un cita veida pārbaužu laikā);
 • VID ģenerāldirektora lēmumu pārsūdzība;
 • Klientu pārstāvība Administratīvajās tiesās.