Uzņēmējdarbība un uzņēmumu reģistrs

  • Uzņēmuma juridiskās formas izvēle;
  • Uzņēmuma dibināšana;
  • Izmaiņu reģistrācija Uzņēmumu reģistrā;
  • Komersantu likvidēšana;
  • Maksātnespējas process;
  • Pārstāvniecība valsts un pašvaldības iestādēs;
  • Juridisko dokumentu sagatavošana (līgumi, vienošanās, utml.).