Grāmatvedības pakalpojumi

  • Uzņēmuma iekšējo dokumentu izstrādāšana
  • Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām
  • Algu grāmatvedība
  • Gada pārskatu sastādīšana
  • Nodokļu atskaišu (PVN, UIN, VSAOI) sagatavošana un iesniegšana VID
  • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai